PLENO 25feb'16

Jueves 25 de Febrero 2016, 17:00h en Salón de Sesións da Casa do Concello 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ORDE DO DÍA
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 28 de xaneiro de 2016.
2. Toma de posesión do Concelleiro D. Miguel Alves Lago.
3. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes de xaneiro de 2016.
4. Toma de coñecemento do informe do 4° trimestre 2015 de morosidade, ao abeiro do disposto na
Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pala que se
establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
5. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociación s
ou entidades en relación con un punto da arde do día que lIe afecte directamente e posterior
intervención a través dun único representante das mesmas.
6. Manifesto do Consello Local da Muller con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller.
7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU, que leva por
título: 8 de marzo "sen igualdade non hai democracia".
8. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSdeG-PSOE,
sobre deficiencias no pavillón do lES Miguel Angel González Estévez.
9. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSdeG-PSOE,
sobre construción da nova casa cuartel da Garda Civil.
10. Aprobación, se procede, da moción presentada polos grupos políticos municipais do BNG, EU e
Somos Maioría para o cumprimento real e efectivo da carta europeo das linguas rexionais e
minorizadas.
11. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU, para a
remunicipalización do servizo da piscina municipal de Fontecarmoa.
12. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU, para a posta
en marcha do cambio de regulamento da Praza de Abastos.
13. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU, para a posta
en marcha do Padroado de Cultura.
14. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP sobre
establecemento dun programa de actuación para garantir o dereito dos cidadáns de Vilagarcía a
relacionarse electronicamente co Concello.
15. Interpelacións.
16. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razón de urxencia.
17. Rogos e preguntas.
18. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Vilagarcía de Arousa, 22 de febreiro de 2016.

O ALCALDE          A SECRETARIA XERAL,

Alberto Varela Paz  Rosa Losada Suárez

Publicar un comentario

[blogger]

MKRdezign

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget