en seminario Auditorio. Inscripción hasta el 13 septiembre. 

CURSO DE CURTAMETRAXES

Datas

Vie16, sab17, vie23, sab24, vie30 setembro
Sab01 outubro

Horario

Venres 16:00-20:00h
Sábados: 10-13h/ 16-20h

Destinatarios

15 mozs por curso, de 14 a 35 anos. Empadroados en Vilagarcía
Lugar de realización: Seminario do Auditorio de Vilagarcía de Arousa.
Prazo de inscrición: do 7 ao 13 de setembro
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR: Fotocopia DNI

Temario do curso

1. A linguaxe audivisual

 •  Historia do cine.
 •  Evolución da narrativa audiovisual.
 •  A fragmentación do relato: esceas, secuancias e planos.
 •  Tipoloxia e valor expresivo e narrativo dos planos.
 •  Articulación espacio / tempo do relato: scope, elipse, continuidade, flash-back.
 •  Raccord: elementos e principios da continuidade audiovisual.
 •  Estructura temporal do relato fílmico: tempo real, diegético e histórico.
 •  Reglas de composición da imaxe.
 •  Elementos de representación visual e articulación.

2. Procesos e medios técnicos: A cámara

 •  Tipos de cámara.
 •  Partes da cámara e elementos auxiliares.
 •  Ópticas.
 •  Operar a cámara: calibrado, enfoque, exposición, balance de brancos.
 •  O equipo de cámara: DoP, segundo operador de cámara, foquista, video assist.
 •  Sistemas de captación.
 •  Soportes e formatos de video.

3. Procesos e medios técnicos: Iluminación para produccións audiovisuais

 •  Fundamentos. Características da luz.
 •  Teoría da cor.
 •  Recursos e tipos de iluminación.
 •  O equipo de iluminación: Gaffer, eléctricos e luminotécnicos.
 •  Deseño de proxectos de iluminación audiovisual.
 •  Esquemas de luz.
 •  A fotografía de exteriores.

4. Procesos e medios técnicos: Son

 •  Equipos de captación sonora.
 •  Micrófonos: tipos e caraterísticas.
 •  Accesorios e soportes.
 •  Sonido analóxico e dixital.
 •  Sistemas de grabación e tratamento.
 •  Monitorado.
 •  Postproducción de son.

5. Preproducción

 •  O guión audiovisual: fases.
 •  Sinopse, story-line.
 •  Guión literario
 •  Guión técnico.
 •  Escaleta e story-board
 •  Plan de rodaxe e organización dos recursos técnicos e humanos.
 •  Procedementos de localización.

6. Postproducción

 •  Postproducción fotoquímica e dixital.
 •  Teoría e principios do montaxe e a edición
 •  Movemento e ritmo audiovisual.
 •  Sistemas de edición lineal e non lineal.
 •  EDL.
 •  Efectos especiais e animacións.
 •  Multicámara.
 •  Deseño de son, sincronización, ADR, foley.
 •  Etalonaxe.

7. Distribuición e venta.
8. Prácticas

 •  Realización dunha curta entre todos os alumnos do curso, abarcando todo o proceso, dende a elaboración do guión, a rodaxe e a postproducción.